Mačkov kamen

Lokacija: OstrovicaDuljina: 0,56 kmVisinska razlika: 78 mTežina: LaganoOznaka težine: K1, T1, VR1

Kada prvi put vidite Mačkov kamen, asocijacija na stijene iz Monument valley je neminovna. Kao da je jedna od stijena nekim čudom teleportirana s Divljeg zapada u Bribirski kraj!

Mačkov kamen

Mačkov kamen je ime vjerojatno dobio po prezimenu ljudi koji žive u njegovom podnožju u selu Ostrovica. Tu je nekoć bila jedna od najvažnijih utvrda u južnoj Hrvatskoj, poznata i kao ključ grada Zadra, a srušena je tijekom mletačko-turskih ratova u 17. stoljeću. Prvi pisani trag o utvrdi seže još u 12. stoljeće, a jedno vrijeme je bila i u posjedu knezova Bribirskih Šubića. Zanimljivo je i to da sa nje seže pogled preko čitavog Bribirskog polja sve do ostataka jednog od najvažnijih utvrđenih gradova u Hrvatskoj na lokalitetu Bribirske glavice, udaljene skoro 6 km zračne linije, koju svakako vrijedi posjetiti kada ste u ovim krajevima. Dvije utvrde koje su stoljećima gledale jedna u drugu…

Jedna od najvećih atrakcija u ovom dijelu Hrvatske!

Nakon što se parkirate uz cestu u selu, kamenu pristupate sa zapadne strane. Prođe se između kuća, a put dalje vodi polukružno sa sjevera uzbrdo. Uspon je na momente relativno strm, a podloga je nalik siparu, te treba paziti na proklizavanje. Jednom kada se popnete na brdo, glavnina platoa se nalazi sa istočne strane, a sa zapadne se mogu vidjeti ostaci građevina. Oko vršnog kamena može se obići kružno, a pogled se na sve strane pruža u nedogled!

Vjerojatno ovdje zalasci sunca znaju biti spektakularni. Jednom kada se upoznate s Mačkovim kamenom, počet ćete ga uočavati i iz daljine sa autoceste. Kada god ga spazite izaziva oduševljenje i svakako je jedna od najvećih atrakcija u ovom dijelu Hrvatske!

Mačkov kamen
“Vršni” kamen
Mačkov kamen
Mačkov kamen
Spektakularan pogled na sve strane seže u nedogled
Mačkov kamen
Mačkov kamen
Bribirska glavica u daljini